מיתוג לקדם חקלאות בע"מ

הלקוח: קדם חקלאות בע"מ

על החברה: החברה המשלבת מספר תחומים תחתיה

מטעים, בית אריזה, רפתות, עבודות מסגרות