מיתוג לבית אריזה- פרי נאות גולן

הלקוח: מיתוג לבית אריזה- פרי נאות גולן

על החברה: בית אריזה לתוצרת חקלאית גולנית, אגסים, תפוחים